Juhász-Fekete Anita

Pszichológus

Mire jó a művészetterápia?

Sokan fordulnak hozzám azzal a kérdéssel, hogy miért éppen a művészetterápia lehet számukra a megfelelő terápiás vagy önismereti módszer. Erre a kérdésre klienstől függően rengeteg válasz adható, mégis igyekeztem összegyűjteni néhány olyan érvet amelyek eddig a legmeggyőzőbbnek bizonyultak!

Mire jó a művészetterápia?

  • Alkotás közben, bármilyen képzetlenek vagy képzettek legyünk is, belső feszültségünk, szorongásunk fokozatosan csökken.

  • Megfelelő, nyugodt és biztonságos alkotói légkörben képesek lehetünk megtapasztalni saját énhatáraink feloldódását, időérzékünk elvesztését, és azt, ahogy az alkotás folyamata önjutalmazóvá válik.
  • A művészetterápia egy önmagunkkal való kommunikációs lehetőség, melynek során a számunkra is tudattalan, vagy nehezen kifejezhető érzelmeinket, gondolatainkat, vágyainkat megjeleníthetjük és akár beszélgetés, továbbgondolás tárgyává tehetjük.
  • A megjelenítés hatására tudattalan érzelmeink, gondolataink és vágyaink megszelídíthetőekké, kontrollálhatóakká válnak, emiatt növekszik önbizalmunk és az élethelyzetek feletti kontrollunk érzése.
  • A művészet bármilyen szintű gyakorlása fejleszti szellemi képességeinket, gondolkodásunk rugalmasságát és motoros képességeinket (kézügyességünk, tánctehetségünk, stb.).
  • A művészetterápia fejleszti nonverbális képességeinket azáltal, hogy megismerjük a szavak nélküli – például mozdulatokkal, színekkel, hangokkal, ritmusokkal – történő kommunikációt.

+ A csoportban végzett művészetterápia szélesíti
világképünket: egy aktív csoportmunkában lehetőségünk van megismerni más
háttérrel rendelkező, eltérő életkorú és nemű emberek érzéseit,
gondolatait és vágyait. Alkalmunk lehet megérteni élettörténetüket,
gondolkodásmódjukat, és ezáltal saját életünk, gondolataink és vágyaink
értelmezését is újraalakíthatjuk.